Databeskyttelse

 1. Databeskyttelse på et øjeblik

Generel information

Følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse, kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger på Impressum-siden på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du kommunikerer dem til os. Dette kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Du har også ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i Impressum, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din færden på internettet evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

 

 1. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte forskrifter for  databeskyttelse og denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene, mod adgang fra tredjeparter, er ikke mulig.

Bemærkning om den ansvarlige instans

Den ansvarlige instans for databehandling på denne hjemmeside er:

Stern Hausboot
Stefan Bode
Bisdorf 5c
23769 Femern

Telefon: 04371 / 888 79 55
E-mail: info@stern-hausboot.de

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Bemærkning om dataoverførsel til USA

Vores hjemmeside indeholder værktøjer fra virksomheder baseret i USA. Når disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til de respektive virksomheders amerikanske servere. Vi vil gerne påpege, at USA ikke er et sikkert tredjeland i henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at videregive personoplysninger til sikkerhedsmyndighederne, uden at du som den pågældende person kan anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, vurdere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsforløb er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke, som du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte reklame (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL ETHVERT TIDSPUNKT AF ÅRSAGER, DER OPFØRER AF DIN BESTEMTE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING DER ER BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRINGEN. HVIS DU INDVENDER, BEHANDLER VI IKKE LÆNGER DINE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING, DER TILSÆTTER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHED INDVENDELSE I HENHOLD TIL ART. 21 ABS. 1 GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL FORMÅL MED SÅDAN ANNONCERING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING I DET OMFANG, DER ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGERE BRUGT TIL FORMÅL MED DIREKTE ANNONCER (INDVENDELSE I HENHOLD TIL ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Ret til at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne side SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og på låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt, ret til rettelse eller sletning af disse data til enhver tid. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i Impressum, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i Impressum. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

 • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/foregår ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, i stedet for at blive slettet.
 • Hvis du gør indsigelse efter art. 21, stk. 1 GDPR, skal der foretages en balance mellem dine interesser og vores. Så længe det endnu ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

 

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – bortset fra deres opbevaring – kun bruges med dit samtykke eller til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat behandles.

 

 1. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies

Vores hjemmeside bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din enhed. De gemmes på din enhed enten midlertidigt i løbet af en session (sessionscookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din enhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Adskillige cookies er teknisk nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise annoncer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere bestemte funktioner, du ønsker (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere webstedet (f.eks. cookies til måling af webpublikum), er på grundlag af art. 6 Stk. 1 litra f GDPR, medmindre der er givet andet lovgrundlag. Webstedets operatør har en legitim interesse i lagring af cookies for at være teknisk fejlfri og for at optimere leveringen af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies, gemmes de relevante cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1 litra a GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstilling af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette separat i denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne, indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

 

 • Browsertype og browserversion
 • anvendte operativsystem
 • Henvisnings-URL
 • Hostnavnet på den adgangsgivende computer
 • Tidspunkt for serveranmodning
 • IP-adresse

 

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data er indsamlet på grundlag af art. 6 Stk. 1 litra f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside – serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 Stk. 1 litra b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (art. 6, stk. 1 lit. f GDPR) eller efter dit samtykke (art. 6 stk. 1 litra a GDPR), hvis dette blev anmodet om.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle resulterende personlige data (navn, forespørgsel) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 Stk. 1 litra b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (art. 6, stk. 1 lit. f GDPR) eller efter dit samtykke (art. 6 stk. 1 litra a GDPR), hvis dette blev anmodet om.

De data, du har sendt til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

 

 1. Plugins og værktøjer

Google Web-skrifttyper

Denne side bruger såkaldte webfonte leveret af Google til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Dette websted bruger Google Maps korttjeneste via en API. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Google Maps bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud og for at gøre det nemmere at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 6 Stk. 1 litra f GDPR. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1 litra a GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Nyhedsbrev

På grundlag af dit udtrykkelige samtykke sender vi dig regelmæssigt vores nyhedsbrev eller lignende oplysninger pr. e-mail til den e-mailadresse, du har angivet.

For at modtage nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at oplyse din e-mailadresse. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil de oplysninger, du giver os, udelukkende blive brugt til dette formål. Abonnenterne kan også blive informeret pr. e-mail om forhold, der er relevante for tjenesten eller registreringen (f.eks. ændringer i nyhedsbrevstjenesten eller tekniske forhold).

Vi kræver en gyldig e-mailadresse for at sikre en effektiv registrering. For at kontrollere, at en registrering faktisk er foretaget af ejeren af en e-mail-adresse, anvender vi “double-opt-in”-proceduren. Til dette formål registrerer vi bestillingen af nyhedsbrevet, afsendelsen af en bekræftelsesmail og modtagelsen af det svar, der anmodes om. Der indsamles ikke yderligere data. Oplysningerne bruges udelukkende til at sende nyhedsbrevet og videregives ikke til tredjeparter.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dine personlige data og brugen af dem til udsendelse af nyhedsbreve. Der er et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Du kan også til enhver tid afmelde dig direkte på dette websted eller informere os om dit ønske om at gøre det ved hjælp af kontaktmuligheden i slutningen af denne privatlivspolitik.

MailChimp

Dette websted bruger MailChimp til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, som bl.a. gør det muligt at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. Når du indtaster data med henblik på at modtage nyhedsbreve (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse data på MailChimp’s servere i USA.

MailChimp har en certificering i henhold til “EU-US Privacy Shield”. “Privacy Shield” er en aftale mellem EU og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder i USA.

Ved hjælp af MailChimp kan vi analysere vores nyhedsbrevskampagner. Når du åbner en e-mail sendt med MailChimp, opretter en fil i e-mailen (såkaldt web-beacon) forbindelse til MailChimp’s servere i USA. Dette gør det muligt at fastslå, om en nyhedsbrevbesked er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Desuden registreres tekniske oplysninger (f.eks. tidspunkt for hentning, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse oplysninger kan ikke tildeles den pågældende modtager af nyhedsbrevet. De bruges udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser.

Hvis du ikke ønsker analyser fra MailChimp, skal du afmelde dig fra nyhedsbrevet. Til dette formål har vi et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Desuden kan du også afmelde dig direkte på webstedet.

Databehandlingen er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig fra nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes fra vores servere samt fra MailChimp-serverne, når du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet), er ikke berørt af dette.

For yderligere oplysninger henvises til MailChimp’s databeskyttelsesbestemmelser på: https://mailchimp.com/legal/terms/.