Stern Hausboot præsenterer den første husbåd, som er produceret i Danmark på det nye hjemsted.

I midten af oktober kunne Stern Hausboot ApS på sin for nyligt åbnede danske fabrik præsentere den første husbåd, som er produceret i Danmark, for offentligheden. Mere end 150 gæster og interesserede gæster besøgte fabrikken og så husbåden.

Stern Hausboot har dermed allerede produceret 12 husbåde til det danske marked. Men for første gang blev der med ”Aqua Casa” præsenteret en ny type af danske husbåde, som er ”Made in Denmark”. I udviklingen af AquaCasa er mere end 10 års erfaringer indenfor byggeri af husbåde og udlejningen til turister flettet ind. Modellen, som er fremstillet som feriehusbåd, opfylder høje krav til udlejningsbetinget brug, billig vedligeholdelse og lang levetid.

Gæsterne gik nysgerrige gennem hallerne i fabrikken og så den nye ”Aqua Casa”. Husbåden faldt i publikums smag. Samme dag blev der indgået tre husbådskontrakter med en liggeplads i Danmark.

Gæsterne kom fra hele Danmark og fra Tyskland. Flere interesserede gæster havde allerede for flere år siden erhvervet en Stern husbåd og ville nu bestille den anden eller tredje husbåd.

Borgmester Simon Hansen fra Guldborgsund Kommune holdt en tale og bifaldt det faktum, at Stern Hausboot har slået sig ned i Danmark på øen Falster. ”De danske øer egner sig i høj grad til opbygningen af en ny form for turisme, som vi ikke tidligere har haft i Danmark”. Dette ville sammen med aktiviteterne for Femern Bælt Tunnellen skabe helt nye perspektiver for det tyske og danske marked.

Mads Stærk fra Business Lolland-Falster Netværket fortalte om de danske aktiviteter, som førte til, at Stern Hausboot havde slået sig ned på øen Falster med stor succes og indenfor relativ kort tid. Nye arbejdspladser og nye perspektiver for turismen var resultatet. Netop forbindelsen af industriel placering og udviklingen af et nyt turismemæssigt tilbud udgør det specielle ved Stern Hausboot’s mission i Danmark.

Bernd Muckenschnabel fra Stern Hausboot fokuserede på disse nye muligheder indenfor turismen, som skal positionere sig på ny efter Corona-pandemien og energikrisen. ”Danmark er et lille land, men en maritim stormagt. Men Danmark er med henblik på husbåde et ”udviklingsland”. Stern Hausboot ser det som sin mission at bidrage til, at Danmark ikke kun indenfor feriehuse, men derimod også indenfor husbåde bliver et førende land. ”Indvielsen af en selvstændig fabrik til udvikling og produktion af husbåde er det 1. skridt!”.

Stefan Bode – grundlægger af Stern Hausboot takkede de danske venner og medarbejdere for deres fremragende indsats. Også de lokale politikere har aktivt støttet Stern Hausboot, når det drejede sig om at overvinde bureaukratiske forhindringer.